DreamsFalls02

DUŠAN MARINKOVIĆ

FOTOGRAF I GRAFIČKI DIZAJNER

Otisak sna

Postavljeno on maj 30, 2016 in crno bela, eksperimentalna fotografija, fotografija, fotošop

Otisak sna
Shares

OTISAK SNA

Na crno belim fotografijama, iz ciklusa „Otisak sna“, Marinković se kreativno poigrava utilitarnim predmetom, jastukom. Jastuk stavlja u službu svojih inventivnih maštarija, otkrivajući barokno bogatstvo oblika koji nenadano iščile iz ovog jednostavnog, zgužvanog, amorfnog predmeta. Oko kamere šeta po jastuku i snima ga iz različitih uglova, da bi ulovilo neobičnu formu koja začikava maštu budeći asocijacije, najčešće erotske. Dušanov jastuk je mesto za snove i tajne.

Na nekim fotografijama iz ovog ciklusa zbrisan je svaki trag konkretnosti i dotaknuta je apstrakcija. I snovi znaju da budu apstraktni. Po hirovito promenjivim formama na kompozicijama, po njihovim mekim ispupčenjima i udubljenjima, brežuljcima, brdima i provalijama, klize i senče površine i oblike sivi tonovi, eterični kao izmaglice, a po negde se zatamne do crnih ponora, unoseći u fotografijumožda nemir podsvesti, a svakako svojevrsnu ekspresiju. Realno postaje nadrealno, figurativno se suočava sa apstraktnim, da bi se sve sabralo u kompoziciono jednistvo.

Marinković nastavlja da eksperimentiše, krećući se i dalje po začaranim predelima snevača. Načinom foto kolaža lepi na fotografije jastuka fragmente plavog, laviranog crteža. Spojeni kohezijom mašte pojačavaju tako u simbiozi čudovisnost i poetiku prizora. Veliko plavo oko posmatra nas iz crno belih nabora. Sve je ovde od materije snova, nadrealno.

A onda, umetnik je odlučio da sa fotografije uđe u prostor i u njega unese svoj „zasanjan jastuk“. Preko velikog jastuka dunje, koji se nalazi u prostoru galerije, projektorom emituje akvarelski razlivene fantazmagorične vizije, koje se na jastuku mešaju sa lelujavim senkama posetioca izložbe. Gledaoci dobijaju ritam svojih kretanja i svog disanja Marinkovićevom jastuku za snove.

Život bi bio dosadan kada bi se sveo samo na banalnu svakodnevnicu, sputao konvencijama razuma, lišio misterije sna i alhemije duha. Tada bi ostao bez poezije i imaginacije, zih bitnih sastojaka umetnosti. Dušan Marinković to zna i izdišno pretače snove u svoje kreativne igre.

Jasmina Tutorov

Dušan Marinković je zrenjaninski fotograf, dizajner i stvaralac posebnog humanističkog senzibiliteta koji zavisi od konkretnih emocija i inspirativnog trenutka. On svoje stvaralaštvo usmerava ka otkrivanju sveta oko sebe, kroz takozvani  govor stvari, tj. predmeta, a posebno jednog utilitarnog i svima poznatog – JASTUKA, koji poseduju unutrašnju energiju i specifični optički ritam.

Uloga jastuka ovde je arhetipna, kao prvobitna slika čije se specifične forme ili slikoviti odnosi konzistentno pojavljuju u svim dobima, na svim talasnim dužinama… Ovde je jastuk mesto gde su se snovi odigrali, ovde je jastuk tumač umetnikovog sna. Serijom slika „Otisak sna“ Dušan Marinković se iskazuje intelektualnom idejom psihoanalize i misaonom konstrukcijom koja se dotiče i apstrakcije. Fotografijama dodaje fragmente plavog azula osobenim kompijuterskim foto- kolažom. On kadrira istoznačne predmete i prostore u vezi sa snom, jasno artikulisanih kontrasta i plastičnih vrednosti. Poznati fotograf Man Rej je rekao: „Ja slikam ono što ne može biti fotografisano, ono što dolazi iz imaginarnog ili iz snova, ili iz nesvesne vožnje. Ja fotografišem stvari koje ne želim da slikam, stvari koje već imaju svoje postojanje “ Momenti koji su ovde uhvaćeni između jave i sna su kao stvarni zapis nesvesnog, kako je to objasnio Jung. Predstavljeni monohromi stoga proizilaze iz beleški kojima je umetnik pokušao sistematično da sačuva sopstvene snove i pretvori ih u vizuelne tragove.

Podsvesni sadržaji projektuju  mesta gde se lično ukršta sa kolektivnim, tako da svaki individualni san u isti mah predstavlja i kontakt sa paradigmom koja nas nadilazi i uslovljava , unutar koje međusobno komuniciramo, a unutar koje i umetnik percipira sa publikom. Pokušaj da zadržimo u memoriji uznemirujuće snove, da prodremo u njih i protumačimo ih, prisutni su u dnevnom životu većine ljudi, ali ih je moguće analizirati samo kroz statične fragmente ili bljeskove, bilo da je u pitanju reč ili slika. A u to je Dušan Marinković i te kako upućen, bljeskovima praveći čitavu seriju. I za Junga i za Frojda snovi predstavljaju predkazivački fenomen a na nama je da uočimo šta nam Dušan Marinković predskazuje.

Julija Bašić

 

OPIS PROJEKTA

Projekat pod nazivom Otisak sna nastao je iz unutrašnje potrebe autora za istraživanjem formi koje nastaju kao rezultat upliva nesvesnog, nepredvidivog i apstraktnog sa telom koje ostavlja tragove na jastuku dok se bori sa „drugom stranom“ i proživljava sopstveni doživljaj sebe kroz delimičnu svest.

Ciklus sadrži 24 fotografije (od kojih je jedno delo u formi diptiha). Glavni objekat kadrova je jastuk, punjen guščijim paperjem. Ciklus sadrži fotografije jastuka bez intervencije, sa intervencijom – gde su tretirane asocijativnim formama crteža plavim mastilom i fotografije gde se prikazuje jastuk sa prisustvom čoveka (modela), koji kreira otiske.
Simbolična složenost projekta je višestruka i ima za cilj da ukaže na povezanost čoveka u svom nesvesnom činu, kada dodiruje sfere apstrakcije koje se u budnom stanju ne mogu pojmiti, i tragova koje ti procesi ostavljaju sa sobom – šare, brazde, udubenja, senke, fleke…Prisutan je i tretman jastuka kao poređenja sa grafičkom podlogom poput ploče, papira ili filca, gde se otisci sna javljaju u tragovima koje formira san u izmaglici. Forme koje su dobijene na jastuku snažno ukazuju na nemir, erotiku, horor, dramu i proganjanje podsvesti, a reflektuju se u vidu igre monohroma – sivih, belih i crnih valera.

Cilj projekta je da se kroz medij fotografije materijalizuje tanka linija između realnog i nadrealnog, tokom izmaglice sna, pomoću utilitarnog predmeta kakav je jastuk.
U originalnoj postavci projekta, ciklusu fotografija prethode crteži i studije jastuka, likovne forme koje su unete intervencijom na pojedine fotografije, kao i zaseban segment u vidu instalacije – jastuka ne kome se projektuje video. Fotografski ciklus se može izlagati samostalno, nezavisno od instalacije.

FORMATI I DIMENZIJE

Optimalna veličine: 90×60 cm ili 60×40 cm, in the form of photography or foam base.
Ovaj projekat je napravljen kombinacijom analogne i digitalne kamere.

Shares
Share This
error: Content is protected !!