Shares

Fotografija

Shares

terenski rad i rad u studiju, portreti, predmeti, enterijeri, eksterijeri

Grafički dizajn i Priprema za štampu

Shares

korice za knjige, vizit karte, diplijeni, katalozi, plakati, reklame, logoi, etikete, brošure, flajeri, ex libris …

Websajtovi

Shares

WORDPRESS, HTML5